Kurs Advance – II stopnia

KURS ADVANCE II stopień

Kurs II stopnia, poziom zaawansowany kierowany jest do absolwentek szkoły Pro Academy, które pozytywnie zaliczyły egzamin końcowy.

Kurs składa się z sześciu zjazdów tematycznych dopasowanych do potrzeb kursantek oraz egzaminu kończącego kurs.

Zajęcia prowadzone przez Natalię Stawiarską (NALA) oraz Dominikę Szymik-Ławeczko.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 14:00-20:00

 

Start pierwszych grup :

15.01.19 – 26.02.19

26.03.19 – 28.05.19

 

Warunki przyjęcia:

  • Pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej
  • Podpisanie umowy
  • Zaopatrzenie się w pełen zestaw pędzli (do użytku własnego podczas zajęć)

Koszt: 2900 zł (płatne w całości lub dwóch ratach; płatność pierwszej raty przy podpisaniu umowy, termin płatności drugiej raty – nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć lub w innym ustalonym terminie)

Termin rekrutacji: 01.06.2018

*rozmowy kwalifikacyjne umawiamy telefonicznie, przeprowadzane są indywidualnie